Mindfulness

Mindfulness kan bruges som et supplerende redskab til terapi og coaching.

Formålet med at lave Mindfullness:

 • at komme i kontakt med kroppen og hjertet ved at praktisere krops- og hjertebaseret mindfulness og skabe et solidt fundament for livsvækst og indre bæredygtighed og man ikke er styret af tankerne
 • udvikle empati og samhørighedsfølelse med andre og med sig selv
 • rumme svære følelser og tanker, angst, depression og utryghed gennem væren i nuet
 • egenomsorg og accept af det man mærker og evnen til at være sammen med man er fyldt op af
 • udvikling af selvværd
 • håndtere stress og nedbringe stress
 • søge sande livsværdier og få styrken til at handle efter dem
 • udvikle indre ro, glæde og overskud og berige andre herigennem

Mindfulness; det bevidste nærvær eller fuld opmærksomhed på en bestemt måde; uden at dømme, tolke eller vurdere indholdet, men tillade det der er at være som det er. Blive vidne til og iagttage fra helikopter perspektiv hvad der foregår i kroppen af tanker, følelser, kropsfornemmelser og ved at blive i stand til at se sig selv ude fra, træffer man gode valg, uden at være opslugt af indhold.

Mindfullness inviterer dig ind til at kunne se dit liv som det virkelig er – fra øjeblik til øjeblik. At kunne være med sig selv og andre mennesker, med en tilgang af åbenhed og accept.

Mindfulness tilbyder dig muligheden for at møde dig selv, andre mennesker og livet som det er, med en tålmodighed, venlighed og ro og være helt tilstede i øjeblikket med det som sker – i og omkring dig.

Mindfulness er ikke en teknik eller et redskab, men en måde at være tilstede på i livet – fra øjeblik til øjeblik.

For at genopdage og udvikle dette medfødte potentiale for bevidst nærvær i øjeblikket, gør man i mindfulness-træningen brug af diverse øvelser, således at det at være mindful – bevidst nærværende –  bliver en stadig større del  af dagligdagens handlinger og gøremål, alene og sammen med andre. Fokus er på væren fremfor gøren – og på væren i gøren.

“Mindfulness-træning handler ikke om at blive en anden end den du er, men om at blive ven med den du allerede er”.

 

Udbytte af mindfulness

International forskning gennem 40 år og endnu flere års erfaringer fra et utal af udøvere viser, at mindfulness-træning over tid, bl.a.;

 • Skaber giver selvindsigt, overblik og forebygger/behandler stress
.
 • giver indre ro, grounding og dybere kontakt til sig selv og sine livsværdier.
 • øger psykisk, fysisk, følelsesmæssig og social rummelighed.
 • øger selvværd, integritet, empati, tillid, glæde og medfølelse. styrker kreativiteten og en mere oplevende/værende måde i livet
 • ikke bare afslapning men styrkelse af evnen til at være i nuet- og registrere samt acceptere forskellige oplevelser. Man lære ikke at kaste sig ind i en tanke eller følelse. Registrere tankerne uden at gå ind i indhold. Være VIDNE til det der sker

Formål med Mindfullness

 • Skift fra autopilot (vane-adfærd) til opmærksom observering
 • Accept af øjeblikket contra Fokus på næste ide´ og løsning på en tanke. Konkret oplæring i at tanker er tanker og følelser kommer og går. Øge tolerence for ubehag og nedbringe behov for at regulere f.eks. sukker-, alkohol-, stof- eller andre misbrug
 • At se tanker som blot tanker og lære at give slip på tankerne
 • Indsigt i egen væren, og at personligt lederskab skabes gennem bevidste valg. Konkret betyder det at der trænes i at udvide og skabe et mellemrum i forhold til impuls og reaktion, som ofte er automatiserede og træne sig op i at registrere / mærke/se m e l l e m r u m m e t
 • Opmærksomhed på at kunne træde ind og ud af værens- og handlemodus.
 • Ofte oplever afhængige man at tingene bare sker i vores liv, og at der ikke har noget valg.
 • Mindfullness øger opmærksomheden på hvad man i virkeligheden har brug for og skaber ”et rum” af frihed til at vælge – (meget centralt).
 • Møde sig selv uforbeholdent. Ikke ”punke” sig selv. Ex. Nu kom der ikke tanke… ok. Tanker er beregnet til at komme og gå. Vær blid og ikke hård ved dig selv. Mindfullness vil hjælpe dig. Bare opdag at du er gået med tanken og vend roligt tilbage til øvelserne, f.eks. tilbage til din krop eller åndedrattet. Registrere – ikke bebrejde sig selv.

Erfaringer og forskningen viser, at man gennem mindfulness træning bliver bedre til at “skille tingene ad”, håndtere forandringer og se og handle klarere i stressede situationer.  Stresshåndtering, kroniske smerte, depression og angst, er nogle af de kliniske områder som mindfulness bliver anvendt til med dokumenteret gode resultater.

Mindfulness er ikke et quick-fix, men en praksisform og livsværen, der kalder på en dedikeret indsats og ikke mindst stor tålmodighed og venlighed til sig selv og sin proces med træningen og mindfulness.

Det er muligt at booke en individuel mindfullness session hvor vi laver mindfullness sammen og sessionen mindfullness træningen kan kombineres med terapi og coaching.

60-75 min kr. 550,- Ved afbud dagen før: gratis. Ved afbud samme dag: 250,-

Mindfulllness for studerende  på SU, førtidspensionister eller kontanthjælpsmodtagere ca. 60-75 min kr. 450,- 

.

Ring endelig hvis du har spørgsmål på telefon 30118216 eller mail på udviklingssamtaler@gmail.com